آشنایی با عایق رطوبتی قیر

 در مقالات

قیر

جسم سیاهی است که از شمار زیادی هیدروکربور ، که به سیستم کولوئیدی در هم شده اند ، درست شده و دارای هیدروکربور‌های گوگرد دار و اکسیژن دار هم هست . با گرما دادن به قیر ، از شخی به سفتی خمیری به شلی و آبکی می‌رود و در روغن‌های معدنی حل می‌شود . قیر چسبنده است و دانه‌های سنگ را به همدیگر می‌چسابند ، این است که در ساختن رویه‌های سیاه آسفالتی مصرف می‌شود . آب در قیر نشئت نمی‌کند ، از این رو  با آن ساختمان‌ها را آب بندی می‌کنند .

در ایران ، قیر را اززمان باستان می‌شناختند . گمان می‌رود واژه قیر بابلی یا الامی‌باشد ، زیرا آنها قیر معدنی را برای آب بندی کردن ساختمان‌ها و به جای ملات مصرف می‌کردند . امروزه قیر را دو جور به دست می‌آورند ، آن را از معدن در می‌آورند (قیر معدنی)و بیشتر قیر مصرفی در راه سازی و آب بندی کردن ساختمان‌ها ، از پالون نفت خام تهیه می‌شود . (قیر نفتی)

تعریف

قیر جسمی‌هیدروکربنی به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در آن تتراکلریدکربن کاملا حل می‌شود. قیر در دمای محیط،جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛ غیرقابل نفوذ بودن و چسپنده بودن.

ویژگی‌های عمومی‌قیرها

خصوصیات عمومی‌قابل توجه چسبانند ه ای سیاه عبارتند:

– غیرقابل نفوذ بودن در برابررطوبت وآب

– عایق الکتریکی

– قابلیت ارتجاع

– پایداری متوسط در برابر اسیدها ,بازهاونمک‌ها

– چسبندگی به سایر مصالح

معایب عمده چسباننده‌های سیاه

– خواص فیزیکی ومکانیکی انها با افزایش دما تغییرمی‌کند,نرم وروان می‌شوند.

– در برابر گرمای زیاد تجزیه شده,می‌سوزندو به ذغال بدل می‌شوند و خاصیت جسبندگی خودرا از دست می‌دهند

– در برابر فشار زیاد تغییر شکل می‌دهند.

– در روغن‌های معدنی وبرخی حلال‌ها مانند سولفورکربن حل می‌شوند.

– در محیط‌های مرطوب و آلوده به خاک چسبندگی خود را از دست می‌دهند.

با توجه به این ویژگی‌ها ,انواع قیر در صنعت ساختمان سازی کاربرد بسیاری دارند.یکی ازاین خصوصیات تمایل به چسبیدن به سطوح صلب و عدم نفوذ رطوبت و آب در آن است.این جسبندگی به سطح ظاهری جسم ونیز حالت قیر بستگی خواهد داشت.برای ایجاده عمل چسبندگی باید ماده قیری,توانایی چسبندگی به سطح جسم را داشته باشد. همان گونه که گفته شد وجود رطوبت در سطح جسم این چسبندگی را از میان میبرد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید